Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Samtal om spolning i fastighet

Vi har fått indikationer på att det förekommer samtal till fastighetsägare om erbjudande kring spolning av ledningar i fastigheten, och att vi (eller kommunen) står bakom detta. Så är det inte, då vi inte utför arbeten inne i fastigheter.

Vi vill med anledning av just detta uppmärksamma dig på att Sörmland Vatten endast gör arbeten (t ex spolningar, filmning eller förnyelse av ledningar) på det allmänna ledningsnätet i gatan, inte inne på tomter eller i hus. Varje fastighet har en förbindelsepunkt (placerad nära tomtgränsen), och innanför förbindelsepunkten är du som fastighetsägaren ansvarig för ledningarna in till och i huset.

 

Tillbaka