Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Samtal till kunder om spolning i fastighet

Vi på Sörmland Vatten gör endast arbeten på det allmänna ledningsnätet till och från fastigheter. Varje fastighet har en förbindelsepunkt (nära tomtgränsen), och innanför förbindelsepunkten är fastighetsägaren ansvarig för de ledningar som går in i huset. Så får du ett samtal om spolning i din fastighet så är det inte från oss.

Skulle du få besök där de vill prata om spolning i din fastighet, be om legitimation först. Vår personal kan alltid legitimera sig med ID-handling.

Tillbaka