Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Sörmland Vatten bygger faunadepåer för miljön

Vad är det för skräpig vedhög? En faunadepå såklart! Tusentals arter – främst insekter, mossor, lavar, och svampar – är beroende av död ved för sin överlevnad.

På Sörmland Vatten placerar vi tillsammans med Katrineholms kommun ut stockar och grenar för att gynna den biologiska mångfalden. Ett litet men synligt steg för miljön.

Idén om faunadepåer har Skogssällskapet skapat.

Faunadepå vid avloppsreningsverket i Rosenholm. Robert Henriksson arbetsledare vid service- och teknikförvaltningen på Katrineholms kommun och Emelie Öberg, t.f. avdelningschef avloppsverk på Sörmland Vatten. Foto: Skogssällskapet och Sörmland Vatten.

 

Tillbaka