Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Svar på frågor gällande senaste fakturan för grundavgift fritidshus gemensamma kärl och container

Varför är grundavgiften förändrad?

Kunder som har gemensamt kärl eller container och har ett fritidshus men är inte folkbokförd på adressen har fått en lägre årsavgift för grundavgiften enligt förändring som skett i gällande renhållningstaxa.

  • Grundavgift för permanentboende 2150 kr per år.
  • Grundavgiften för dig som har ett fritidshus och inte är folkbokförd på adressen 1570 kr per år.

Jag som kund upplever att fakturan är högre än vanligare när jag fått grundavgift för fritidshus, vad beror det på?
Grundavgiften gällande fritidshus faktureras 3 gånger per år till skillnad mot grundavgift för permanentboendes grundavgift som faktureras 6 gånger per år. Detta kan göra att du upplever att taxan har höjts om du fått ändrat från permanentboende till fritidsboende.

Varför blir avgiften på fakturan inte samma varje månad?
Sommarperioden sträcker sig 2023 från 8 maj till 22 september.  Den totala summan för grundavgiften för fritidsboende är 1570 kr per år och den delas upp enligt nedan per månad.

  • maj är 24 dagar,  juni är 30 dagar vilket motsvarar totalt 54 dagar och 614.35 kr
  • juli 31 dagar, augusti 31 dagar vilket motsvarar totalt 62 dagar och 705,36 kr
  • september 22 dagar motsvarar 250,29 kr

Vi beklagar om du som kund upplever att vi har varit otydliga.

Tillbaka