Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Katrineholm och Amazon Web Services i samarbete

I ett pressmeddelande/pressträff den 21 april gick denna positiva information ut – läs mer om Katrineholm Vatten och Avfalls medverkan i detta framtidsprojekt! Katrineholm och Amazon Web Services i samarbete kring vattenprojekt för ett mer hållbart samhälle. För att ta hand om framtidens regnvatten behöver Katrineholms kommun klimatanpassa sin dagvattenhantering. Som ett led i det arbetet stödjer Amazon Web Services (AWS) nu en förstärkt infrastruktur och skapandet av ett våtmarksområde vid Stora Djulö utanför Katrineholm. Katrineholms kommun växer. Det innebär ökade krav på en förstärkt och utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Klimatförändringar är en annan faktor som medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. Katrineholms kommun, dess vattenbolag Katrineholm Vatten, driftbolaget Sörmland Vatten och AWS ska i ett samarbetsprojekt arbeta för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Stora Djulö.

Citat från Per Ivarsson, Affärsområdeschef vatten och avlopp; ”- Miljön är sårbar och det finns avtryck som vår generation har fått ärva, vi kan påverka framtida avtryck och minska vårt avtryck på framtiden. Dessa projekt är ett sätt att arbeta för service och miljö – varje dag.” Läs mer om hur många delar vävs samman i detta framtidsprojekt.

Se filmen om Katrineholm Våtmark 

Tillbaka