Frågor och Svar

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får kring taxorna.

Visa: Alla Renhållning / Vatten och Avlopp

Allmänt

Hur påverkar de nya taxeförändringarna mig?

Svar: Hur det påverkar dig individuellt beror på vilket abonnemang du använder.

Läs mer om hur taxorna påverkar just dig via nedan länkar.

Flen 

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger/bor i.

En- och tvåfamiljshus (villa) eget kärl

En- och tvåfamiljshus (villa) gemensamt kärl/container

Flerfamiljshus (hyreshus)

Fritidshus eget kärl

Fritidshus gemensamt kärl/container

Katrineholm

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger

En- och tvåfamiljshus (villa)

Flerfamiljshus (hyreshus)

Fritidshus

Vingåker

Klicka på nedan länk utifrån vilken typ av fastighet du äger

En- och tvåfamiljshus (villa)

Flerfamiljshus (hyreshus)

Fritidshus


Varför är det olika antal lägenheter på min faktura? Ett antal för mitt renhållningsabonnemang och ett för mitt VA-abonnemang?

Svar: Det finns olika anledningar till detta. Har du detta vänligen meddela det faktiska antalet lägenheter till vår kundservice så tittar vi på detta utifrån anläggningen - anledningen kan vara olika beroende på vilken taxa du har.


Kan Sörmland Vatten och Avfall AB sponsra föreningar med fasta avgifter?

Svar: Nej, vi är taxefinansierade. Önskar man ansöka om bidrag till fasta avgifter får man göra det via sin kommun.


Vem beslutar kring den nya taxan?

Svar: Kommunfullmäktige beslutar i respektive kommun.


Varför justerar vi taxan?

Svar: Vi har under ett par år arbetat med att få konstruktionen av taxan att bli så lika mellan kommunerna det är möjligt. Detta för att den ska bli skälig och rättvis oavsett vilken kommun du bor i.


Blir taxan samma för samtliga i Katrineholm, Flen och Vingåker?

Svar: Taxekonstruktionen är nästan identisk med några avvikelser för respektive kommun. Beräkningen av taxan utgår från antalet invånare i respektive kommun vilket gör att det mellan kommunerna ser lite olika ut. I Katrineholms kommun tillämpas även vikttaxa för avfallet.


Taxan för gemensamma containers i Flen höjs med 66% är det ok?

Svar: Höjningen är beräknad i jämförelse med vad kostnaden skulle bli för ett eget kärl.


När infaller den nya taxan?

Svar: Den nya taxan är beslutad i kommunfullmäktige i respektive kommun. Och taxan gäller från och med den 1 januari 2021.


Var hittar jag de beslutade taxedokumenten?

Svar: Kommunen kommer att lägga upp beslutade taxedokument på sina hemsidor, när de finns där så kommer även Sörmland Vatten att länka till dokumenten från menyalternativet Avgifter här på vår hemsida. Önskar du som kund ta del av beslutade dokument innan dess kan du begära ut dem från kommunen.

Renhållning

Blir taxan samma för samtliga i Katrineholm, Flen och Vingåker?

Svar: Taxekonstruktionen är nästan identisk med några avvikelser för respektive kommun. Beräkningen av taxan utgår från antalet invånare i respektive kommun vilket gör att det mellan kommunerna ser lite olika ut. I Katrineholms kommun tillämpas även vikttaxa för avfallet.


Taxan för gemensamma containers i Flen höjs med 66% är det ok?

Svar: Höjningen är beräknad i jämförelse med vad kostnaden skulle bli för ett eget kärl.


Jag bor i Vingåker och har haft ett 400 liters kärl, nu har det gått sönder och får ett 370 liters kärl, varför?

Svar: 400 liters kärlen finns inte längre i taxan som ett möjligt val. Alla kunder betalar för ett 370 liters kärl så det är ingen smyghöjning.


Är grundavgift en ny avgift som man nu kan se på fakturan för Flens kunder?

Svar: Avgiften är inte ny utan har varit en del av hela kärlabonnemanget. Nu är den specificerad på fakturan även i Flen (har varit specificerad tidigare på Vingåker och Katrineholms fakturor).


Jag bor i flerfamiljshus i Flen och har fått fler grundavgifter än vad som varit tidigare, varför?

Svar: : Tidigare baserades flerfamiljshusens grundavgift på antal kärl, från och med 1 januari baseras den på antal lägenheter.


Kan jag få rabatt om jag tömmer min köksbrunn och sluten tank vid samma tillfälle?

Svar: Ja, du får 400 kr i rabatt om du beställer tömning av dem samtidigt.


Hur ofta behöver jag tömma min slamanläggning?

Svar: Om du inte har en dispens beviljad från miljökontoret så ska du tömma en köksbrunn minst vart annat år och en sluten tank eller brunn minst en gång per år.


Kan jag själv lämna ett fullt latrinkärl någonstans?

Svar: Ja du får lämna ditt fulla latrinkärl på någon av våra återvinningscentraler med förutsättningen att du har en ifylld etikett på behållaren (etiketten tillhanda håller du från Sörmland Vatten vid säsongsstarten).


Om jag vill få latrinkärlet hämtat när det är fullt, hur går jag tillväga då?

Svar: Du kontaktar vår kundservice som lägger in en beställning på hämtning mot en avgift som är beslutat i taxan.


Kan jag lämna fler än 6 kolli grovavfall?

Svar: Ja det är möjligt. Kontakta vår kundservice för att beställa grovavfallshämtning och i samband med detta beställer du hämtning av flera kollin mot en avgift som är beslutat i taxan.

Vatten och avlopp

Varför har min schablonförbrukning förändrats?

Svar: Enligt nya taxan så ska alla fastigheter som inte har en vattenmätare ha en schablon på 200 m³/lägenhet och år, undantag är fritidshus som ska ha 150 m³/lägenhet och år. Målet är att alla fastigheter ska ha en vattenmätare.