Latrin

Latrin från fritidshus hämtas under perioden maj till september.

Alla latrinbehållare ska kunna spåras via en id-etikett. Vid utställning av kärlet fylls etiketten i och fästs på latrinbehållaren, dock inte på locket. Behållare utan etikett eller utan ifylld etikett kommer att lämnas kvar.

Läs mer om latrin här!

Latrinhämtning Flen 2020

Antal kärl per säsong Exkl.moms Inkl.moms
3 kärl 798,40 998,00
6 kärl 1 596,00 1 995,00
9 kärl 2 394,40 2 993,00
12 kärl 3 192,00 3 990,00
15 kärl 3 990,40 4 988,00
Avgift för extrahämtning av latrinkärl 340,00 565,00

Latrinhämtning Katrineholm 2020

Antal kärl per säsong Exkl. moms Inkl. moms
3 kärl 798,40 998,00
6 kärl 1 596,00 1 995,00
9 kärl 2 394,40 2 993,00
12 kärl 3 192,00 3 990,00
15 kärl 3 990,40 4 988,00
Avgift per extrahämtning av latrinkärl 452,00 565,00

Latrinhämtning Vingåker 2020

Antal kärl per säsong Exkl. moms Inkl. moms
3 kärl 798,40 998,00
6 kärl 1 596,00 1 995,00
9 kärl 2 394,40 2 993,00
12 kärl 3 192,00 3 990,00
Avgift per extrahämtning av latrinkärl 452,00 565,00