Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte lönsamhetsdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

Revideringar i renhållningstaxan föranleds av förändrade driftskostnader.

Exempel som påverkar renhållningstaxan i alla våra tre kommuner:

  • Ökade driftkostnader för insamlingen av hushållsavfallet.
  • Ökade driftkostnader för behandling av hushållsavfallet.

Flens kommun

  • Ombyggnationen av återvinningscentralen Frutorp.

Inga justeringar på renhållningstaxan 2019.

Vingåkers kommun

  • Ombyggnationen av återvinningscentralen Vik.

Höjning av grundavgiften i renhållningstaxan from 1 januari 2019.