Annan fastighet

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål.

Vill du veta vad vatten och avlopp kostar eller ska du ansluta din fastighet till vatten- och/eller avlopp? Läs taxans delar under respektive flik i menyn till vänster.