Dricksvatten

Kort information om vad du behöver tänka på vid en situation där vår vattenleverans inte kan garanteras.

Bild på vattenläcka i Katrineholm

Snabba frågor och svar

Här nedan finner du några enkla frågor och svar kring hanteringen av färskvatten i det fall vi inte kan garantera leveransen.

Tänk på följande!

Det är svårt att säga exakt hur länge du kan förvara dricksvatten eftersom hållbarhetstiden bland annat beror på hur rent vatten och förvaringskärlet är hanterat ifrån början.

Läs gärna rekommendationerna på livsmedelsverket:

 

Ofta pratar vi om 72 timmar i samhällen, men att tänka perspektivet en vecka så klarar man krisen lite bättre.

Vatten är ett livsmedel som bör förvaras svalt och utan direkt solljus.

När det gäller nödvatten i en krissituation bör man räkna med tre till fem liter per person och dygn.

Anledningen att det behöver kokas är att det kan finnas bakterier i vattnet. När du kokar vattnet tänk på att det ska bubbla ordentligt, ett uppkok räcker. När vattnet svalnat går det att förvara i svalt. Läs gärna mer på Livsmedelsverket.