Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

2021-12-03 12:00 Vattenläckan i Flen

2021-12-03 kl. 12.00: Vi kan nu rapportera glada nyheten att vi kan släppa på sparsamheten med dricksvatten i Flen, Mellösa, Hälleforsnäs, Skebokvarn och Sparreholm.
Åtgärder vi gjort är att den stora läckan är nu helt avgränsad och alla ventiler sluter tätt. Fastigheter som varit påverkade med avstängt vatten kommer under eftermiddagen få tillbaka ordinarie vattenleverans. Läckan lagas preliminärt under kommande vecka.

Bild från vattenläcka i Flen

Det kan uppstå missfärgat vatten efter detta och det avhjälper du enklast genom att spola tills det blir klart igen.

Tack för att ni varit sparsamma med dricksvatten i ovan nämnda områden.


2021-12-03 kl. 07.55: Återhämtning i ledningsnät och vattentorn fortsätter sakta, dock lite saktare än förväntat vilket gör att vår uppmaning om sparsamhet fortsätter under dagen/kvällen och eventuellt i helgen. Din sparsamhet gör skillnad!

Tack för försiktighet med användandet av vattnet tillsvidare!

Om du vid promenad ser en vattenansamling på oväntad plats är vi tacksamma om du kontaktar vår kundservice eller beredskap. En läcka av den här omfattningen orsakar ofta  tryckförändringar som kan leda till ytterligare läckor.


2021-12-02 kl. 15.45: Sakta stiger trycket i vattenledningar och torn men tidigare information gäller under kvällen. Var sparsam på vattnet tillsvidare! 


2121-12-02 kl. 13.15:  Alla fastigheter i Flen, Mellösa, Skebokvarn, Sparreholm samt Hälleforsnäs, det går fortsatt mycket vatten – var sparsam på vattnet tillsvidare!
Vi arbetar för att bygga upp ett tryck i ledningsnät och vattentorn pga stor vattenläcka.
Tack på förhand!


2121-12-02 kl. 12.40: Läckan har orsakat att ledningar töms på vatten, när nu trycket i ledningsnätet och vattentornet fylls på igen så är det tyvärr så att några fastigheter fortfarande är utan vatten. Tills vi är i normalt driftläge gäller fortsatt sparsamhet på vattnet. 


2021-12-02 kl. 11.15: Läckan vid Vattugatan i Flen avgränsas fortfarande inför förberedelser för att laga läckan så snart det är möjligt.
Trycket i vattenledningsnät och vattentornet återhämtar sig sakta, tills dess att vi är i normalläge igen råder fortsatt sparsamhet på vattnet. 

Det kan uppstå missfärgat vatten i ledningsnätet, vilket inte farligt men detta avhjälps när vi släpper på sparsamheten av dricksvatten och du kan då spola tills det blir klart.

Tack att du som vistas och bor i nämnda order fortsätter att vara sparsam!


2021-12-02 kl. 10.15: Vi kommer omgående stänga av vattnet till följande fastigheter:

  • Stenbrogatan 2, 4
  • Fabriksgatan 2
  • Elisebergsgatan 2

En vattenkärra kommer placeras vid Stenbrogatan 2-4.


2021-12-02 kl. 09.25: Läckan vid Vattugatan i Flen håller på att avgränsas och stängas av. Fortsatt sparsamhet på vatten råder i Flen, Mellösa, Hälleforsnäs, Sparreholm och Skebokvarn tills dess att vi ser att vattennivåer hämtar sig.

Det kan uppstå missfärgat vatten i ledningsnätet, vilket inte är farligt men detta avhjälps när vi släpper på sparsamheten av dricksvatten och du kan då spola tills det blir klart.

Tack att du som vistas och bor i nämnda order fortsätter att vara sparsam!


2021-12-02 kl 8.08:  Vi har identifierat en vattenläcka vid Vattugatan i Flen som vi nu arbetar med. Vi fortsätter dock söka läckor, så sparsamhet råder tills läget stabiliserat sig.

Några fastigheter kring Vattugatan/Fabriksgatan är utan vatten i nuläget.


2021-12-02 kl 06.35: Vi har en större läcka i Flen. Vi har personal ute för att söka efter läckan men tar tacksamt emot hjälp om man ser en vattensamling eller annan misstänkt läcka. Meddela detta till 0150-800 150. Var sparsam med vattnet i Flen, Mellösa, Hälleforsnäs, Skebokvarn samt Sparreholm.


2021-12-02 kl 05.20: Vi befarar en större vattenläcka i Flen då vi får indikationer på att många är utan vatten, personal är på väg ut för att söka läcka/fel. Ser du något som är misstänkt ex. vattensamling av större karaktär vänligen kontakta 0150-800150.

Information uppdateras löpande här på hemsidan.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.