Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

2022-02-19 Vattenläcka i Julita

2022-02-19 kl. 19.35: Läckan är lagad och alla har åter vatten i kranarna. Det kan uppstå missfärgat vatten, om detta uppstår avhjälper du det genom att spola tills det är klart igen.


2022-02-19 kl 17.10: Läckan är lokaliserad vid reningsverket i Julita och kommer att lagas under kvällen. Prognosen är att endast ett fåtal fastigheter blir utan vatten medans läckan lagas.


2022-02-19 kl. 15.00: Vi har en vattenläcka i Julita, personal är på väg ut. Troligtvis kommer vattenavstängning ske inom kort. Vattenkärror kommer att placerats ut, vi återkommer om placering för dessa och vilka som kommer att beröras av vattenavstängningen.


 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.