Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

2021-12-13 kl. 20.20 Vattenläcka i Vingåker

2021-12-13 kl. 20.20: Läckan är lagad och alla har åter vatten i kranen. Det kan uppstå missfärgningar när vattnet kommer tillbaka detta avhjälps genom att spola tills det blir klart igen.


2021-12-13 kl. 10.15: Läckan berör en samfällighetsförening, dialog pågår med samfälligheten och lagning planeras till idag måndag.


2021-12-12 kl 12.35: Vi har en pågående vattenläcka på ledningen ut mot Skagerströms trävaru AB i Vingåker.

Vattnet kommer att stängas av omkring kl 14 och vattenkärra placeras vid Skagerströms.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, spola då i kranen tills vattnet är klart igen.

 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.