Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläcka Stora Malmsvägen 8 i Katrineholm 17/1

2022-01-18 kl. 14.30: Läckan är lagad. När arbetet är slutfört kan vattnet vara missfärgat. Spola då i kranen tills vattnet blir klart.


2022-01-17 kl. 15.10: Vi har en vattenläcka på Stora Malmsvägen 8 i Katrineholm.
Lagningsarbetet innebär vattenavstängning från och med 2022-01-18 kl. 08.00 och påverkar följande fastigheter:

  • Stora Malmsvägen 8 (även Näverstorpsskolan kan komma att påverkas).

En vattenkärra placeras på gården. Angående Nävertorpsskolan så kommer en separat tank att tillkopplas under arbetet.
När arbetet är slutfört kan vattnet vara missfärgat. Spola då i kranen tills vattnet blir klart.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.