Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

2023-03-02 kl.10:20 Nu fungerar telefoni igen

2023-03-02 kl. 10:20 Felet är åtgärdat och telefonin fungerar nu igen.


2023-03-02 kl. 9:45 Vår leverantör av telefoni har driftstörningar så just nu hänvisar vi kontakt med oss via Mail och hemsida.

 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.