Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Ledningsarbete onsdag 31 maj i Viala, Baggetorp och Marmorbyn

2023-05-30 kl. 16.45

På onsdag den 31 maj sker omkoppling av vattenflödet i Viala, Baggetorp och Marmorbyn vilket innebär att boende och verksamheter blir berörda.

I och med omkopplingen kan man uppleva förändrad smak och lukt. I samband med omkopplingen kan också förekomma luftbubblor i vattnet och tillfällig färgskiftning.

Vänligen spola i kranen tills det blir fritt från luft och ofärgat.

Vid frågor, välkommen att kontakta kundservice under ordinarie öppettid, på telefon 0150-800 100.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.