Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Försämrat vattentrycket i västra Katrineholm

2023-09-23 06:50

Vattentrycket kan vara försämrat i västra Katrineholm.

Räddningstjänsten jobbar med en storbrand i värmbolsområdet och behöver då rikliga mängder vatten för att rädda egendom.

Dom räknar med att behöva fortsätta sin brandbekämpning med full bevattning till kl 08.00

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.