Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

2023-01-12 kl. 15.45 Akut ledningsarbete på Mårdstigen i Katrineholm

2022-01-12 kl 15.45: Läckan är lagad och alla har åter vatten. När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat – spola då i kranen tills vattnet blir klart.


2022-01-12 kl 11.28: Vi måste omgående stänga av vattnet pga akut ledningsarbete. En vattenkärra placeras vid Ekorrstigen. När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat – spola då i kranen tills vattnet blir klart.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.