Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 23-03-28 kl 08:00: Akut ledningsarbete på Mellangatan i Forsby, Vingåker

2023-03-28 kl 08.00

Arbetet är klart.

2023-03-23 kl 14.45

Arbetet fortgår och vattnet är avstängt för tillfället. Vi kommer att behöva byta ut hela ledningen på gatan, vilket innebär att gatan kommer att grävas upp. Följ anvisningar på platsen.

Berör fastigheter:

  • Mellangatan 1,2,3

2023-03-22 kl 17.05

Vattnet är påkopplat inför kvällen. Arbetet fortsätter under torsdagen och vattnet kommer att stängas av från och till med start klockan 7.00.

Tappa gärna upp vatten för eget behov. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och avhjälps genom att spola i kranen till det blir klart igen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0150-800 100.

2023-03-22 kl. 13.34

Akut ledningsarbete på Mellangatan i Forsby.

Berörda adresser:

  • Mellangatan 1-4

2023-03-10 kl 13.40

Alla har nu vatten igen. Arbetet i området kommer att pågå även under nästa vecka.

2023-03-10 kl. 09.05

Vattenläcka identifierad. Avstängning av vatten sker kl 10.00.

Berörda adresser:

  • Hela samhället i Forsby (samtliga Kalkbrottsvillor)

2023-03-09 kl. 13.05

Akut vattenläcka på Mellangatan i Forsby. Förberedande arbete inleds.

Berörda adresser:

  • Mellangatan 1-3
Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.