Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 23-02-10 kl 13:50: Vattnet tillbaka på Blockvägen i Flen

2023-02-10 kl 13.50

Vattnet är nu tillbaka till berörda fastigheter. Missfärgat vatten och/eller luft kan förekomma men avhjälps genom att spola i kranen.


2023-02-10 kl 9.30

Vi kommer genomföra ett underhållsarbete på Blockvägen i Flen (industriområde Talja Norra). Detta medför en vattenavstängning från klockan 10.00 idag.

Gäller fastigheterna:

  • Blockvägen1,3,4,6,7,10
Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.