Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Akut underhållsarbete vid Forsby i Julita

2023-04-28 kl. 14.35

Underhållsarbetet är slutfört och alla har vatten åter. Det kan uppstå missfärgat vatten vilket du avhjälper genom att spola tills det blir klart igen.

2023-04-28 kl. 12.08

Vi utför akut underhållsarbete vid vattenverket i Forsby, Julita.
Arbetet medför vattenavstängning på fredag 28 april klockan 13.00.

Berörda adresser:

  • Övre gatan
  • Mellangatan
  • Nedre gatan

Tappa gärna upp vatten för eget behov. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kranen tills det blir ofärgat och fritt från luft. Vid frågor, välkommen att kontakta kundservice under ordinarie öppettid, på telefon 0150-800 100.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.