Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

210810 Läckan är åtgärdad. Akut vattenavstängning, Katrineholm

2021-08-10 kl 14.00

Läckan är nu lagad. Tänk på att missfärgat vatten kan uppstå, avhjälps genom att spola i kranen.

 

2021-08-10 kl 11.30

Vi har en akut vattenavstängning på Furugatan i Katrineholm. Arbetet pågår i detta nu.

Berörda fastigheter är:

  • Furugatan 1,3,4,5,6
  • Hermesgatan 3,4,5,6,7,8,9

När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.