Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 220909 kl 14.15: Vattnet tillbaka på Oktobervägen i Flen

2022-09-09 kl 14.15

Vattnet är tillbaka till alla berörda fastigheter.

Vattnet kan vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2022-09-09 kl 12.10

Akut vattenavstängning på Oktobervägen 1-10, 12 i Flen på grund av ett pågående underhållsarbete på ledningsnätet. Vi vet i dagsläget inte när vattnet kommer tillbaka.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.