Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläckan i korsningen Parkgatan och Skolgatan i Malmköping är lagad

2023-06-14 kl 16.00

Läckan är lagad.


Akut vattenläcka i korsningen Parkgatan och Skolgatan i Malmköping gör att vattnet stängs av till fastigheter på närliggande adresser.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.