Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Akut vattenläcka på Sjöholmsgatan i Katrineholm

2024-01-14 kl 21.00

Läckan är nu lagad och vattnet är påsläppt. Om vattnet är missfärgat – Spola då tills det blir klart.

2024-01-14 kl 13.20

Läckan är identifierad utanför Sjöholmsgatan 3 och lagning kommer att utföras omgående. Följande adresser kan bli utan vatten under tiden läckan lagas:

  • Sjöholmsgatan 3; 5; 7; 9; 13 och 16
  • Sjöholmsgatan 6; 8; 10 och 12

En vattenkärra kommer att placeras i korsningen Myrstigen/Sjölandsgatan.

När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat- Spola då tills det blir klart.

2024-01-14 kl 11.46

Det har inträffat en vattenläcka i korsningen Hjortronvägen/Sjöholmsgatan i Katrineholm. Arbete pågår med att undersöka om det går att stänga av ventiler för att begränsa läckan.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.