Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Akut Vattenläcka på Hagvägen Mellösa

2024-05-03 kl 15:00

Vattenläckan är nu åtgärdad. Återställningsarbete kommer ske framöver.

 

 


2024-05-03

En akut vattenläcka har upptäckts på Hagvägen och personal arbetar nu med att åtgärda.

Mycket vatten rinner längs gatan.

Berörda fastigheter är informerade på plats.

När vatten är åter kan det vara missfärgat, spola då i kranen tills det blir klart igen.


 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.