Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Akut vattenläcka på Kapellgatan i Valla

2023-09-30 kl. 17:25

Läckan är lagad och alla har åter vatten. Om missfärgningar uppstår vänligen spola tills det är klart igen.


2023-09-30 kl 11.28
Vi måste omgående stänga av vattnet på grund av en vattenläcka.

Berörda gator är:

  • Kapellgatan
  • Fredsgatan
  • Storgatan
  • Trädgårdsgatan

En vattenkärra placeras i området.

När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat – spola då i kranen tills vattnet blir klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.