Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Akut vattenläcka lagad på Nyhemsgatan, Katrineholm

2024-01-02 klockan 14.07. Nyhemsgatan är fortsatt avstängd för genomfartstrafik mellan Torggatan och Solbacken i samband med återställningsarbete.


2024-01-02 klockan 13.45. Insatsen är avslutad och samtliga fastigheter har fått tillbaka dricksvatten.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kranen för kallvatten tills det blir ofärgat och fritt från luftstötar.


2024-01-02 klockan 13.15. På grund av vattenläcka stänger vi av vattnet till fastigheter på Nyhemsgatan i Katrineholm. Berörda fastighetsägare är aviserade via sms.

Vattenkärra är placerad i korsningen Solbacken och Nyhemsgatan.

Nyhemsgatan är avstängd för genomfartstrafik mellan Torggatan och Solbacken i samband med felsökning och åtgärd.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.