Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Arbetet är klart på Krusbärsvägen i Katrineholm

2023-06-16 kl 08:50

Arbetet är nu åtgärdat och vi slutför grävningen.

2023-06-15 kl 13.30
Vi har en akut vattenläcka på Krusbärsvägen i Katrineholm. Vi måste omgående stänga av vattnet till fastigheterna.

När vattnet släpps på kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kranen tills det blir klart och fritt från luft. Vid frågor, välkommen att kontakta kundservice på telefon 0150-800 100.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.