Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 221025 kl 12:00: Fortsatt arbete på Storgatan i Vingåker

2022-10-25 kl 12:00

Arbetet med vattenläckan och ledningsnätet är färdigt och vattentanken är bortkopplad. Missfärgat vatten kan uppstå och detta avhjälps genom att spola tills vattnet är klart igen.

Asfaltering av vägen kommer att ske under eftermiddagen. Vår förhoppning är att vägen kan öppnas för trafik under morgondagen.
Arbete med återställning av väg och trottoar kommer dock att ske under hela veckan. Tack för att ni visar hänsyn vid arbetsområdet!

2022-10-24 kl 15:45

Arbetet med att laga läckan fortgår. Den trasiga delen av ledningen är i detta nu utbytt, men vattentanken kommer fortsätta förse fastigheten med vatten under natten. Återhållsamheten råder då fortfarande. Under morgondagen kommer vattentanken att kopplas bort och allt kommer återställas igen. Vägen kommer vara fortsatt avstängd tills asfaltering skett.

2022-10-21 kl 15.25

Vi kommer placera en vattentank i anslutning till fastighet nr 19 a,b och c på Storgatan i Vingåker. Vi uppmanar till återhållsamhet med vattnet under helgen. Delar av gatan kommer under måndagen behöva stängas av för fortsatt arbete med vattenläckan.

2022-10-21 kl 14.30

Vattnet är tillbaka till alla fastigheter utom fram till nr 19. Där har vi upptäckt ett läcka på ledningen in till huset, och vi arbetar med att lösa problemet. En vattenkärra är placerad utanför huset så att tillgång till vatten finns över helgen.


2022-10-21 kl 13.00

Vattnet är tillbaka till alla fastigheter (utom nr 19 som planeras att få vatten inom kort).

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Återställningsarbete kommer att påbörjas på måndag.


2022-10-21 kl 05.15

Vi har en akut vattenläcka på Storgatan i Vingåker, vattnet är avstängt och förberedelser för att påbörja lagning under dagen pågår.

Adresser som är utan vatten under lagningen:

  • Storgatan  19 a, 19 b, 19 c
  • Coop Konsum Storgatan 18
  • Storgatan 20

En vattenkärra är placerad vid Coop Konsum.

 

Tillbaka