Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Arbete med vattenledningar i centrala Katrineholm kan orsaka missfärgat vatten

2023-11-01 kl. 07.00

Stora delar av centrala Katrineholm kan påverkas av missfärgat vatten under veckorna 44-50. Anledningen är att på grund av ett arbete på ledningsnätet så ändrar vi flödesriktning på vattnet vilket kan orsaka missfärgat vatten.

Om du får missfärgat vatten avhjälper du det enklast genom att spola tills det är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.