Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Trädgårdsgatan är nu öppen för biltrafik igen i Katrineholm

2022-03-30

Arbetet börjar bli klart, kvarstår asfaltering. Nu är släpps trafiken på igen på Trädgårdsgatan.


Vi har påbörjat ett arbete med att förlägga en förbindelsepunkt för vatten- och avloppsledningar till det nya bostadsområdet på Öster, vid den nya Sandbäckshallen. Vi beräknar att arbetet ska pågå fram till och med vecka 13.

Detta arbete medför att att delar av Trädgårdsgatan stängs av för biltrafik. Det gäller mellan Fortunagatan och Fågelgatan. Det är viktigt att följa anvisningarna vid platsen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.