Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Dåligt vattentryck och några kunder utan vatten i Sparreholm

2024-06-18

Med anledning av släckningsarbete som pågår i en fastighet i Sparreholm kan det vara dåligt tryck eller att några kunder är helt utan vatten.

Efter detta kan man uppleva missfärgat vatten, detta avhjälper du genom att spola tills det är klart igen.

Tack för er förståelse.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.