Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Kan bli försening i sophämtningen

2022-07-15 kl 11:45

Vår entreprenör Ragn-Sells meddelar att just nu har det skett ett haveri på sopbilen. Detta kan komma att påverka hämtningen av hushållsavfallet idag beroende på vad felet är.
Främst Flens kommun som berörs, men kan bli påverkan även i Vingåkers kommun.

Om det behövs så kör de ikapp hämtningen imorgon lördag istället, låt därför kärlet stå framme tills det är tömt.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.