Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Försenad hämtning av hushållsavfall i centrala Flen

2023-03-09 kl 09.12

Med anledning av den snömängd som föll igår så har det uppstått förseningar i sophämtningen, främst i de centrala delarna av Flen. Låt ditt kärl stå kvar vid hämtplats tills det är tömt. Vi beklagar detta och tackar för din förståelse.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.