Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Försenad hämtning av hushållsavfall i Mellösa.

2023-02-13 kl 14:16

Hämtning av hushållsavfall försenad i Mellösa idag. På grund av att två sopbilar hamnat på verkstad kommer vår entreprenör inte hinna tömma alla kärl i Mellösa idag. Låt därför ditt kärl stå utställt tills det töms under morgondagen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.