Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Försening i hämtning av hushållsavall i Malmköping

2023-01-17 13.40. P g a tekniska problem med trasiga fordon blir det förseningar i hämtning av hushållsavfall i Malmköping idag. De som inte får sitt kärl tömt idag, låt kärlet stå kvar tills det tömts under morgondagen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.