Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Förseningar i hämtningen av hushållsavfall med anledning av väglaget

Väglaget är fortfarande besvärligt. Fortsätt skotta och sanda vid kärlet för att underlätta hämtning av hushållsavfall. Glöm inte att vid behov skotta och sanda framför soprum. Tack för visad förståelse.


Med anledning av väglaget så kommer det bli föreningar i hämtningen av hushållsavfallet. Om ditt kärl inte är tömt, vänligen låt kärlet stå tills det blir tömt.

Vid behov ställ ut en extra säck som tas med kostnadsfritt vid nästkommande hämtning.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.