Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 23-03-07 kl 07.58: Vattnet tillbaka på Luvsjögatan, Katrineholm

2023-03-07 kl. 13.05

Nu är sista servisen inkopplad.

2023-03-07 kl 07.58

Läckan är lagad under natten och vattnet är nu tillbaka hos berörda fastigheter. Vattnet kan vara missfärgat och avhjälps genom att spola i kranen tills det blir klart igen.

2023-03-06 kl 13.45

Vi är på plats och ska påbörja lagning av vattenläckan.

Vattnet kommer att stängas av inom kort. En vattenkärra är placerad på Luvsjögatan 2.

Berörda adresser är:

  • Luvsjögatan 1,2,3,4,5,6,7,8
  • Södergatan 2

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

2023-03-06 kl 10.20

Vi kommer påbörja grävning efter lunch idag för att laga vattenläckan.

2023-03-05 kl. 20:15
Vi har identifierat en vattenläcka vid Luvsjögatan 5, Katrineholm. Läckan är noterad men kommer hanteras måndag morgon för bedömning när lagning påbörjas.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.