Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Kokningsföreläggandet i Bettna upphävt torsdag 28/3 kl. 19.50

2024-03-28 kl 19.50

Kokningsföreläggande i Bettna hävs from nu. Vi har efter tagna vattenprover fått godkänt av vattenverk att häva kokningsföreläggandet, vilket innebär att vattnet får användas utan kokning.


2024-03-27 kl. 15.05

Kokningsföreläggande fortsätter i Bettna i väntan på provsvar.

Preliminär tidplan för provsvar är fredag 29 mars. Därefter fattas beslut. Löpande information sker.


2024-03-26 kl. 14.05

Kokningsföreläggande fortsätter i Bettna i väntan på provsvar.

Rengöring av dricksvattenledning slutförd med gott resultat. Du kan under en tid uppleva att vattnet har en doft av klor, vilket inte är någon fara.

Fortsätt att koka vattnet innan förtäring.

Nya vattenprover tas imorgon onsdag 27/3.

 


2024-03-26 kl. 09.00

Kokningsföreläggande fortsätter i Bettna i väntan på provsvar. Nästa uppdatering om inget förändras är onsdag 27 mars.


2024-03-25 kl. 16.25

Kokningsföreläggande fortsätter i Bettna i väntan på provsvar.


2024-03-25 kl. 08.45

Kokningsföreläggande fortsätter i väntan på provsvar.


2024-03-22 kl 12.30

Uppmaning att koka dricksvatten för boende i Bettna

Anledning till att du behöver koka vattnet innan förtäring är att vi vid en rutinkontroll har upptäckt risk för kontaminering av vattnet.

För din säkerhet väljer vi att sätta kokningsföreläggande från och med nu.

Allt vatten som ska användas som dryck, matlagning och tandborstning måste därför kokas före användning. Det går däremot bra att använda vattnet till tvätt och övrig hygien.

Kokningsföreläggandet gäller tills ny information kommer. Följ vår hemsida.

Läs mer om vad kokningsföreläggande innebär här.

Sörmland Vatten har tagit prover på vattnet och inväntar svar i början av nästa vecka.

Vi kommer att skicka sms* till boende i området om att kokningsföreläggande råder samt när vattenprover är godkända och kokningsföreläggande upphör.

*Sms skickas till dig som är folkbokförd på adressen samt har ett registrerat mobilnummer.

Du kan registrera ditt mobilnummer här:
Vill du få våra SMS? | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.