Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Kokningsföreläggande i Strängstorp, Katrineholms kommun är upphävt (17 juni)

2024-04-17 kl 06.48

Vi har fått bekräftat att vattenprover är godkända vilket innebär att vi upphäver kokningsföreläggandet. Dricksvatten får återigen användas utan kokning.


2024-06-14 kl. 14.28

Ytterligare ett dricksvattenprov är enligt plan taget och skickat för analys. Provsvar inväntas tidigast i början av vecka 25.


2024-06-12 kl. 16.17

Dricksvattenprov är taget och skickat för analys. Provsvar inväntas tidigast i början av vecka 25.


2024-06-12 kl 08.14

Extra vatten för dryck, matlagning och tandborstning finns att hämta från utplacerade vattenkärror på adresserna:

  • Strängstorpsvägen 13 och 26, Strängstorp

Uppmaning att koka dricksvatten för boende i Strängstorp, Katrineholm

I samband med Trafikverkets byggnation av riksväg 56 har ett brott på dricksvattenledningen inträffat.

Av säkerhetsskäl inför vi kokningsföreläggande för boende i Strängstorp.

Tidigare avstängt vatten beräknas bli påkopplat under morgonen 12 juni.

Det innebär att allt vatten som ska användas till dryck, matlagning och tandborstning måste kokas före användning. Det går däremot bra att använda okokat vattnet till tvätt och övrig hygien.

Sörmland Vatten kommer att utföra ett flertal provtagningar på vattnet för att säkerställa vattenkvaliteten. Provsvar inväntas tidigast i början av vecka 25. Kokningsföreläggande gäller tillsvidare. Följ uppdatering på vår hemsida.


Läs mer om vad kokningsföreläggande innebär här.


Vi kommer att skicka sms* till boende i området om att kokningsföreläggande råder samt när vattenprover är godkända och kokningsföreläggande upphör.

*Sms skickas till dig som är folkbokförd på adressen samt har ett registrerat mobilnummer.

Du kan registrera ditt mobilnummer här:
Vill du få våra SMS? | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.