Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Korsningen vid Jägaregatan/Valhallavägen i Vingåker är avstängd för biltrafik

2022-03-31 kl 13.30

Vattnet är påsläppt och är på väg tillbaka. Vi har noterat en hel del missfärgningar. Spola i kranen tills dess att det blir klart.

2022-03-31 kl 08.30

Ledningsarbetet fortlöper och innebär vattenavstängning från och med kl.10.00. Häll gärna upp vatten för eget behov innan. När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat. Spola då i kranen tills att det blir klart.

2022-03-30 kl 11.40

Korsningen Jägaregatan/Myrsjögatan/Valhallavägen stängs av för trafik på grund av ledningsarbete. Följ anvisningar på platsen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.