Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Läcksökning sker i Vingåker – Dammsdal

Onsdag den 16 juni med start klockan 09.30 påbörjar vi ett arbete med läcksökning med hjälp av en ofarlig rök i ledningarna, detta kan orsaka att det kommer rök ur avluftningar.

Detta är ofarligt men kan väcka uppmärksamhet.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.