Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Lågt vattentryck i delar av Flens tätort

Uppdaterad 2023-04-27 kl. 10:23  Sökande fortsätter. Ser du något vatten som tränger upp där det inte brukar – vänligen kontakta oss.


2023-04-20 kl. 09:45  Sökande fortsätter och ser du något vatten som tränger upp där det inte brukar vara vatten vänligen kontakta oss.


2023-04-22 Det har kommit in samtal på beredskapen att det är dåligt tryck i området Brogetorp i Flens kommun vilket kan tyda på att det finns en vattenläcka i Flens tätort. Läcksökning pågår. Om ni ser att det tränger upp vatten där det inte brukar göra vänligen ring till vår beredskap 0150-800 150.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.