Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad kl 10.45: Ledningsarbete på Celsings Allé i Hälleforsnäs

2022-04-07 kl 10:45

Vattnet är nu tillbaka till alla fastigheter.

Vattnet kan vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2022-04-07 kl 09.45

Ledningsarbete pågår på Celsing Allé vilket gör att vattenleveransen i närområdet påverkas i detta nu. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Berörda fastigheter finns på:

  • Celsing Allé
  • Styckgjutarvägen
  • Torsbovägen
  • Masmästarvägen
Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.