Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Ledningsarbete Katrineholm, Bievägen 27/10

Vi måste stänga av vattnet på grund av underhållsarbete på ledningsnätet. Avstängningen kommer ske torsdag 27 oktober omkring klockan 07.30 Tappa gärna upp vatten för eget behov innan. När vattnet kommer åter kan det vara missfärgat. Spola då kranen tills vattnet blir klart.

Berörda fastigheter är:

  • Bievägen 12 a,b och c
  • Bievägen 14 a,b och c
Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.