Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Ledningsarbete Kungsgatan/Fredsgatan

2021-10-04 kl 13.40

Ett ledningsarbete kommer genomföras på Kungsgatan/Köpmangatan. Vi kommer stänga av vattnet för ett fåtal fastigheter som är vidtalade. Missfärgat vatten kan förekomma i området, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Detta påverkar även genomfartstrafiken på Kungsgatan (mellan korsningen Kungsgatan/Köpmangatan och Kungsgatan/Fredsgatan). Efter arbetet kommer Katrineholms kommun att asfaltera om korsningen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.