Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Luktproblem i Malmköping – uppdatering 2022-08-18

2022-08-31

Vi hoppas nu att luktproblemen i Malmköping har minskat rejält och förhoppningsvis försvunnit helt. Vi beklagar det besvär som lukten har orsakat boende i Malmköping och vill också passa på att tacka för tålamod och förståelse.

Under sommaren har vi haft problem i processen och jobbat hårt med att komma till rätta med problemen. Tyvärr har vi inte någon klar orsak till luktproblemen då vi inte har kunnat identifierat någon källa utanför verket.

Malmköpings reningsverk är gammalt och ska enligt tidigare beslut att läggas ner. En ny pumpstation är i drift och arbetat med att lägga om avloppet från Malmköping till Flen är påbörjat. Vi kommer succésvit öka flödet till Flen under hösten för att säkerställa att processen i Flen fungerar innan vi kan stänga ner Malmköpings reningsverk helt och hållet.

Om allt går som planerat kommer reningsverket i Malmköping stängas ner i början på nästa år.


2022-08-18
Arbetet fortsätter enligt tidigare information.

2022-08-10
Luktproblem i Malmköping kvarstår tyvärr. Vi arbetar med att hitta källan till lukten som är okänd då tidigare problem med processen i reningsverket är åtgärdat. Vi jobbar vidare för att hitta källan till lukten.

2022-08-08
Processen i reningsverket är som vi tidigare meddelat åtgärdad. Det upplevs fortfarande lukt på vissa platser i Malmköping men vi arbetar vidare med åtgärder som vi vidtagit och lukten kommer succesivt avta.

2022-08-05
Åtgärderna vi vidtog igår börjar nu ge effekt, succesivt minskar lukten i Malmköping.

2022-08-04
Problemen i processen för reningsverket har åtgärdats, men det kommer att ta några dagar innan allt är helt som vanligt igen.  Lukten förväntas försvinna succesivt.

2022-08-03
Felsökningen har fortsatt hela dagen och vi har identifierat problem i processen för reningsverket och jobbar nu med åtgärder. Följ informationen här på hemsidan.

2022-08-02
Vi har ett pågående problem med att våra kunder i Malmköping  just nu kan uppleva problem med avloppslukt, vi är medvetna om detta och jobbar på att identifiera och avhjälpa problemet. Åtgärd i förebyggandesyfte som är vidtagen är att vi spolar ledningsnätet för att öka flödet. Mer information kommer löpande här på hemsidan.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.