Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Brand påverkar vattenleveransen i Björkvik

2022-03-05 kl 23.50

Det brinner i  en fastighet i Björkvik och Räddningstjänsten är på plats och bekämpar branden. Detta innebär att det sker stora uttag med vatten just nu vilket resulterar i tryckförändringar i ledningsnätet och det kan påverka dig som kund. Var sparsam med vattnet under natten och eventuellt morgonen!

Ett resultat av tryckförändringen i nätet gör att det kommer uppstå missfärgat vatten i kranen runtom i Björkvik. Detta avhjälps (när branden är släckt och inget mer vatten behövs där) genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.


2022-03-05 kl 22.20

Vi har en misstänkt vattenläcka i Björkvik. Vi har indikationer på att det rör sig omkring området runt Sandviksvägen.

Personal är på väg ut nu för att lokalisera en eventuell läcka.

Mer information kommer.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.