Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Omkoppling av vatten, Skebokvarn – Sparreholm

2021-09-14 kl 13:45

Vattnet är nu tillbaka till berörda fastigheter. Vattnet kan vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

2021-09-14 kl 12.50

Arbetet tar lite längre än vi förväntat så vattnet förväntas komma åter ca 14.00.

2021-09-13 kl 15.30

Omkopplingsarbeten för ny överföringsledning ska genomföras imorgon 14/9. Detta innebär att boende i Skebokvarn och utmed överföringsledningen Skebokvarn – Sparreholm blir utan vatten mellan 8.30-12.00 (med reservation för att oplanerade saker kan hända).

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.